ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាស័យដ្ឋាន

តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ Ningjin ខោនធី Ningjin ទីក្រុង Dezhou ខេត្ត Shandong ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

0086-18553493008
0086-021-62370156